Ås Vinklubb

Du er velkommen til å ta kontakt med oss, enten det gjelder anmodning om medlemskap eller andre forespørsler.
Vi foretrekker henvendelser via post@aasvinklubb.net

Styret 2017 – 2018

Leder: Bjørn Hermansen
Nestleder: Bjørn Helge Vangen
Kasserer: Dan Aamlid
Sekretær: Marianne Skjervold
Styremedlem: Judith Hagen Meadow

Varamedlem 1 og 2: Jorun Heggedal/ Irene Tabone